עדכון באתר: תמונות חדשות בסדנת "נוף בקוים מעוגלים"