top of page

מועדי סדנאות פתוחות להרשמה

סדנאות טלאים אצלנו נפתחות על פי דרישה ולכן הרשימה מתעדכנת מידי שבוע.
לחיצה על שם הסדנה מציגה פרטים נוספים עליו.
להרשמה: 03-5172444 או במייל danit@danitstudio.com

bottom of page