הצטרפו לפרויקט שמיכות משמחות לפגים!

הינכן מוזמנות לאשר הגעה ולבוא לשעתיים באחד (או שני) התאריכים שקבענו להפגש, לתכנן ולתפור שמיכות חדשות להגנת אהובינו העדינים. לחצו כאן לעוד פרטים והרשמה

#שמיכותמשמחותלפגים #עדהכהן #חדשותישן