עדכון באתר: תמונות חדשות בסדנת נוף בקוים מעוגלים

ישנן שתי דוגמאות חדשות בסדנת טלאים נוף בקוים מעוגלים, ממש שווה להעיף מבט

#עדכוןבאתר #נוףבקויםמעוגלים #טלאים #חדשותישן