עדכון באתר: תמונות חדשות בסדנת רקמת סרטים

מקסים לראות את הדוגמאות החדשות בעקבות הסיבוב הראשון של סדנאות רקמת סרטים.

#עדכוןבאתר #רקמתסרטים #חדשותישן