BURDA: קורס תפירה לפי גזרות בורדה!

רוצה ללמוד לתפור בגדים לעצמך ולמשפחה? מחפשת דרך ללמוד בורדה בעברית? אירית לוי מלמדת את הגזרות הפופולריות של בורדה! הירשמי לשעור הקרוב

#burda #קורסתפירה #בורדהבעברית #גזרותבורדה #איריתלוי #בורדה #חדשותישן