רינה צרף Rina Saraf 
רינה צרף, שמיכה עם רקמה.jpg
רינה צרף, שמיכה עם רקמה, פרט 1.jpg
רינה צרף, עבודה עם תמונות, פרט 2.jpg
רינה צרף, עבודה על בסיס נייר, פילה.jpg
רינה צרף, עבודה על בסיס נייר, פיל.jpg
רינה צרף, ושבו בנים לגבולם.jpg
רינה צרף, בקתת קורות.jpg
צרף רינה-0013.JPG
צרף רינה-0011.JPG
צרף רינה-0009.JPG
SARAF33-R1-030-13A.jpg
IMG_8168.jpg
IMG_8036.jpg
IMG_7926.jpg
IMG_7921.jpg
IMG_7919.jpg
-editצרף רינה-0038.jpg
_DSC0006.JPG

© 2014 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

Web design and maintenance work done by Maayan Rofe (view online store)

icons on this site were designed by Hollie Burgess, José Manuel de Laá, and  Tyler Beichner

 

Danit's Quilting Studio is located at 11 Rabenu Tam st. Tel Aviv, Israel