ריקי אולמרט Riki Olmert 
ריקי אולמרט, שמיכת ילדים, מוטוד בגדר, שברון, מסגרות.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת ילדים, מדרגות בית המשפט.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת ילדים, בלוק 9 חלקים, גב.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת ילדים, בלוק 4 חלקים, אווזים מעופפים.jpg
ריקי אולמרט, פרחים תלת מימדיים2.jpg
ריקי אולמרט, פרחים תלת מימדיים1.jpg
ריקי אולמרט, פרחים תלת מימדיים1, פרט 3.jpg
ריקי אולמרט, פרחים תלת מימדיים1, פרט 2.jpg
ריקי אולמרט, סשיקו.jpg
ריקי אולמרט, סשיקו, פרט.jpg
ריקי אולמרט, סמפלר מסורתי,.jpg
ריקי אולמרט, הוואי 3.jpg
ריקי אולמרט, הוואי 2.jpg
ריקי אולמרט, הוואי 1.jpg
ריקי אולמרט, הוואי 1, פרט.jpg
ריקי אולמרט,רקמת עמים.jpg
ריקי אולמרט, תיק, .jpg
ריקי אולמרט, שרשרת אירית, בתים.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת תינוק 2.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת תינוק 1.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת ריבועים.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת ילדים, מסגרות.jpg
ריקי אולמרט, שמיכת ילדים, מסגרות, ברג'לו.jpg
ריקי אולמרט, שמיכה סרוגה 2.jpg
ריקי אולמרט, סשיקו.JPG
ריקי אולמרט, סריגה.jpg
ריקי אולמרט, ספרי צבעים.jpg
ריקי אולמרט, משחק קלפים 2.jpg
ריקי אולמרט, משולשים, אפליקציה, פרט 3.jpg
ריקי אולמרט, מפית שולחן.JPG
ריקי אולמרט, מפיות שולחן~.JPG
ריקי אולמרט, בתים מרקדים, מסגרות.jpg
ריקי אולמרט,  מסגרות.jpg
בובות.jpg
IMG_6491.jpg
IMG_6322.jpg
IMG_6318.jpg
IMG_6317.jpg
IMG_3916.jpg
20140430_133625.jpg
20140430_131201.jpg
$ריקי אולמרט, משולשים, אפליקציה, מסגרות .jpg

© 2014 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

Web design and maintenance work done by Maayan Rofe (view online store)

icons on this site were designed by Hollie Burgess, José Manuel de Laá, and  Tyler Beichner

 

Danit's Quilting Studio is located at 11 Rabenu Tam st. Tel Aviv, Israel

ריקי אולמרט, ספרי צבעים.jpg