דנית רופא מסבירה לתלמידה בסדנת טלאים

קווילט דליה, Dalia quilt בהתליך תפירה בקורס טלאים