דנית רופא עוזרת לתלמידה עם קווילט

בסדנת טלאים, עובדות על קווילט מסורתי עם דוגמת משולשים קווילט עם כוכבים