קווילט מודרני -הכנסת סיכות ביטחון

קווילט בשלב הכנה לתיפורים, עבודת טלאים בסגנון מודרני