יהודית בן עזר  Judith Ben Ezer
יהודית בן עזר, כפות הדב, מסגרות.jpg
יהודית בן עזר, אלבום בלטימור, אפליקציה.jpg
יהודית בן עזר, שמיכה חיובית.jpg
יהודית בן עזר, תיק, שביל השיכור 2.JPG
יהודית בן עזר, תיק מג'ינס.jpg
יהודית בן עזר, שחור ואדום.JPG
יהודית בן עזר, קלידוסקופ.jpg
יהודית בן עזר, פסים משולבים.jpg
יהודית בן עזר, סמפלר מסורתי.JPG
יהודית בן עזר, מפית המשולשים.jpg
יהודית בן עזר, מסגרות 2.JPG
יהודית בן עזר, מסגרות 1.JPG
יהודית בן עזר, כוכב מסתובב.jpg
יהודית בן עזר, כוכב ידידות כפול.jpg

© 2014 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

Web design and maintenance work done by Maayan Rofe (view online store)

icons on this site were designed by Hollie Burgess, José Manuel de Laá, and  Tyler Beichner

 

Danit's Quilting Studio is located at 11 Rabenu Tam st. Tel Aviv, Israel