גלריית "אמא ובת"! - אתי ותמר דורמן                               Eti & Tamar Dorman
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמניות טלאים: משפחת דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
תרנגולת טלאים: תמר דורמן
שמיכת אותיות, אמנית טלאים: אתי דורמן
שמיכת אותיות, אמנית טלאים: אתי דורמן
פרח בד, אמנית טלאים: אתי דורמן
camel applique אמנית: אתי דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
רקמה בסרטים, אמנית: תמר דורמן
רקמה בסרטים, אמנית: תמר דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
תחתיות בד לספלים, אמנית: תמר דורמן
תפורי יד, אמנית טלאים: אתי דורמן
קופסת בד, אמנית טלאים: תמר דורמן
שמיכת טלאים, אמנית: אתי דורמן
שמיכת טלאים, אמנית: אתי דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
כוכב בית לחם, אמנית טלאים: אתי דורמן
מחזיק סירים, אמנית טלאים: אתי דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: תמר דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן
אמנית טלאים: אתי דורמן

© 2014 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

Web design and maintenance work done by Maayan Rofe (view online store)

icons on this site were designed by Hollie Burgess, José Manuel de Laá, and  Tyler Beichner

 

Danit's Quilting Studio is located at 11 Rabenu Tam st. Tel Aviv, Israel