בקתת קורות מסורתית

סגנון תפירת טלאים מסורתי מהמפורסמים בעולם, בין מקורותיו האמנות של תרבות האמיש.