מועדי סדנאות פתוחות להרשמה

סדנאות טלאים אצלנו נפתחות על פי דרישה ולכן הרשימה מתעדכנת מידי שבוע.

לחיצה על שם הסדנה מציגה פרטים נוספים עליו.
להרשמה: 03-5172444 או במייל danit@danitstudio.com

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום שני

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

13.9.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום שני אחה"צ

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

17:00-20:00

13.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום רביעי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

15.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום ראשון

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

19.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום שני

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

20.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום רביעי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

22.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום רביעי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

29.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום שלישי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

14.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום ראשון

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

26.9.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום שישי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

09:00-13:00

17.9.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום שישי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

09:00-13:00

1.10.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום רביעי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

23.9.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום ראשון אחה"צ

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

17:00-20:00

26.9.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום חמישי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

30.9.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום חמישי אחה"צ

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

17:00-20:00

30.9.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום שישי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

09:00-13:00

1.10.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום שלישי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

5.10.21

דפנה לוי - פרויקט עצמאי לאתר.jpeg

יום שני

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

10:00-13:00

4.10.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום שני אחה"צ

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

17:00-20:00

4.10.21

מריאן לוי, סמפלר מודרני_edited.jpg

יום רביעי

מספר פגישות

שעות

תאריך

 אחת מתוך חמש

10:00-13:00

3.10.21

נינה ג'ונסון - פרויקט עצמאי לאתר.jpg

יום שישי

מספר פגישות

שעות

תאריך

אחת

09:00-13:00

8.10.21

תמי גורביץ', סמפלר מסורתי, מפיות אוכל.JPG

יום ראשון אחה"צ

מספר פגישות

שעות

תאריך

 אחת מתוך חמש

17:00-21:00

10.10.21

© 2014 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

Web design and maintenance work done by Maayan Rofe (view online store)

icons on this site were designed by Hollie Burgess, José Manuel de Laá, and  Tyler Beichner

 

Danit's Quilting Studio is located at 11 Rabenu Tam st. Tel Aviv, Israel