מועדי סדנאות פתוחות להרשמה

סדנאות טלאים אצלנו נפתחות על פי דרישה ולכן הרשימה מתעדכנת מידי שבוע.

לחיצה על שם הסדנה מציגה פרטים נוספים עליו.
להרשמה: 03-5172444 או במייל danit@danitstudio.com

יום רביעי, 25.4.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שישי, 27.4.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום ראשון, 29.4.18

פגישה רביעית, 10:00-14:00

יום שני, 30.4.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שלישי, 1.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום רביעי, 2.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום חמישי, 3.5.18

10:00-14:00 שתי פגישות, 8 שעות

יום שישי, 4.5.18

פגישה אחת, 4 שעות 9:00-13:00

יום ראשון, 6.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שני, 7.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שני, 7.5.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שלישי, 8.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום רביעי, 9.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום חמישי, 10.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום ראשון, 13.5.18

חמש פגישות, 20 שעות 10:00-14:00

יום שני, 14.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שלישי, 15.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום חמישי, 17.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום חמישי, 17.5.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שישי, 18.5.18

פגישה אחת, 4 שעות 9:00-13:00

יום שני, 21.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שני, 21.5.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שלישי, 22.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום רביעי, 23.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום חמישי, 24.5.18

10:00-14:00 פגישה שנייה

יום ראשון, 27.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שלישי, 29.5.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום חמישי, 31.5.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שישי, 1.6.18

פגישה אחת, 4 שעות 9:00-13:00

יום שני, 4.6.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שלישי, 5.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום רביעי, 6.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שישי, 8.6.18

פגישה אחת, 4 שעות 9:00-13:00

יום ראשון, 10.6.18

10:00-14:00 שתי פגישות, 8 שעות

יום שני, 11.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שלישי, 12.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום רביעי, 13.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום ראשון, 17.6.18

חמש פגישות, 20 שעות 10:00-14:00

יום שני, 18.6.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שלישי, 19.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום רביעי, 20.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום חמישי, 21.6.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שישי, 22.6.18

פגישה אחת, 4 שעות 9:00-13:00

יום ראשון, 24.6.18

10:00-14:00 פגישה שנייה

יום שלישי, 26.6.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00

יום שני, 2.7.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום שישי, 6.7.18

פגישה אחת, 4 שעות 9:00-13:00

יום שני, 9.7.18

9:00-13:00 שלוש פגישות, 12 שעות

יום ראשון, 15.7.18

חמש פגישות, 20 שעות 10:00-14:00

יום שני, 16.7.18

9:00-13:00 פגישה שנייה

יום שני, 16.7.18 אחה"צ

פגישה אחת, 3 שעות 17:00-20:00

יום ראשון, 22.7.18

פגישה אחת, 3 שעות 10:00-13:00